Predavanje Radoslava Katičića „Hrvati i Austrija kroz stoljeća“

Beč, 23. listopada – Danas je u svečanoj dvorani Diplomatske akademije u Beču održano predavanje „Hrvati i Austrija kroz stoljeća“. Predavanje je održao akademik Radoslav Katičić, profesor emeritus na Sveučilištu u Beču.

Akademik Radoslav Katičić, profesor emeritus na Sveučilištu u Beču, održao je danas u prepunoj svečanoj dvorani Diplomatske akademije u Beču predavanje „Hrvati i Austrija kroz stoljeća“. Govoreći o stoljetnim odnosima Hrvata i Austrije, akademik Katičić osvrnuo se je na početke hrvatske povijesti i vrijeme rađanja Kraljevine Hrvatske. Dakle, u vrijeme pokrštavanja Hrvata i prošlost koja je starija od same Austrije.

U ranom srednjovjekovlju hrvatski konjanici pod zapovjedništvom Karla Velikog sudjeluju u borbama s Avarima. U tom vremenu Hrvati preuzimaju kršćanstvo i postaju dio europskih kršćanskih naroda, a to su i danas. Svjedočanstva o počecima hrvatske povijesti mogu se pronaći u srednjovjekovnim grobovima i potvrđena su arheološkim istraživanjima. Od istraživanja fra Luje Maruna, utemeljitelja hrvatske arheologije, preko istraživanja arheologa Stjepana Gunjače, do recentnih arheoloških istraživanja ranosrednjovjekovnog groblja na nalazište Crkvina u selu Biskupija kod Knina. Na groblju u Biskupiji otkriveno je desetak kneževskih grobova s nalazima oružja, nakita i luksuzne konjaničke opreme karolinškog tipa. Svi ovi nalazi svjedoče o uskoj povezanosti hrvatskih velikaša s Karolinzima koji se pokrštavanjem Hrvata dodatno inteziviraju. Hrvati su s franačkim “Ostlandom” bili povezani i prije nego je na teritoriji franačkog “Ostlanda” nastala Austrija, istakao je akademik Katičić.

U kritičkom osvrtu na vladavinu austrijske dinastije Habsburg od 1527. godine, posebno u Dalmaciji, i po pitanju visokog školstva na njemačkom jeziku i Vojne krajine, kao i kompleksnim odnosima između Austrije i Ugarske, u kojima su Hrvati često dolazili u položaj između čekića i nakovnja, akademik Katičić je ukazao na ambivalentan odnos između Austrije i Hrvatske u prošlosti, ali i na povijesnu povezanost Hrvata i Austrije kako u daljnoj tako i u bližoj prošlosti. Hrvatsko-austrijski odnosi su danas jako dobri i treba ih dalje razvijati i to je zadaća koja je pred nama, završne su riječi akademika Katičića.

Predavanju akademika Katičića na Diplomatskoj akademiji nazočili su brojni ugledni uzvanici iz političkog i kulturnog života grada Beča koje je u uvodnoj riječi pozdravio prof. Filip Zloušić predsjednik HKD Napredak. Predavanje su organizirali HKD Napredak, Austrijsko-Hrvatsko društvo, Diplomatska akademija i Institut za Podunavlje i Srednju Europu.

U glazbenom dijelu programa nastupili su tamburaši iz sastava AKroBiH.

Tekst je preuzet sa www.kroativ.at.

Saznaj prvi!