Skip to content

Archive for October, 2014

Priredbe i termini u novembru

Poštovani članovi i prijatelji HKD Napredak!

Napretkovo djelo nastavlja se u Beču intenzivno. Već puna tri tjedna teče naš dosad najbrojniji tečaj njemačkog jezika sa 115 polaznika.

Ljubazno Vas upućujemo i pozivamo na slijedeće priredbe:

1) U ponedjeljak, 03. studenog/novembra 2014. u 19h u Napretkovim prostorijama u Meiselstrasse 1 (velika dvorana) imat ćemo „Večer s književnikom Bogdanom Maleševićem“, zaljubljenikom ekumenizma,čovjekom koji živi istinsko kršćanstvo kao religiju slobode. Više u priloženom letku.

2) U srijedu 5. studenog/novembra u 2014. u 20h u Hrvatskom Centru, slijedi „Razgovor u Centru“. Gost je dr. Željko Holjevac, povjesničar iz Zagreba. Više u priloženoj pozivnici.

3) U petak, 14. studenog/novembra s početkom u 18.30h imat ćemo 12. redovitu, izbornu SKUPŠTINU Društva! Skupštinu ćemo održati u Meiselstraße 1 (velika dvorana). Pozivamo Vas da dođete na skupštinu i aktivnim sudjelovanjem podržite rad Glavne podružnice Beč. To je prilika osvrnuti se na proteklo razdoblje od dvije godine, zacrtati put za slijedeće dvije i izabrati predsjedništvo koje će nas voditi kroz to razdoblje.

Podsjećamo Vas da u lipnju/junu 2015. obilježavamo 20-godišnjicu Napretka u Beču i Austriji. To je još jedan razlog više da sudjelujemo na skupštini i izaberemo najbolje kandidate. Svoje prijedloge za dnevni red i kandidate, molimo, pošaljite pismeno najkasnije 24 sata prije početkaskupštine.

Također podsjećamo one koji su propustili uplatiti članarinu za tekuću godinu da to učine prije skupštine, na konto: HKD Napredak, kod: Volksbank Wien-Baden AG; IBAN: AT504300041462852 009, s naznakom članarina/Mitgliedsbeitrag.

4) Nakon skupštine 14. studenog/novembra u 20h dr. Anton Nađ održat će predavanje na temu „Slikar Karlo Mijić i Beč“. Podsjećamo da je Karlo Mijić jedan iz plejade najpoznatijih Napretkovih stipendista.

Predavanje Radoslava Katičića „Hrvati i Austrija kroz stoljeća“

Beč, 23. listopada ­ Danas je u svečanoj dvorani Diplomatske akademije u Beču održano predavanje „Hrvati  i  Austrija  kroz  stoljeća“.  Predavanje  je  održao  akademik  Radoslav  Katičić,  profesor emeritus na Sveučilištu u Beču.
Akademik Radoslav Katičić, profesor emeritus na Sveučilištu u Beču, održao je danas u prepunoj svečanoj dvorani Diplomatske akademije u Beču predavanje „Hrvati i Austrija kroz stoljeća“. Govoreći o stoljetnim odnosima Hrvata i Austrije, akademik Katičić osvrnuo se je na početke hrvatske povijesti i vrijeme rađanja Kraljevine Hrvatske. Dakle, u vrijeme pokrštavanja Hrvata i prošlost koja je starija od same Austrije.
U ranom srednjovjekovlju  hrvatski  konjanici  pod  zapovjedništvom Karla Velikog sudjeluju  u  borbama s Avarima. U tom vremenu Hrvati preuzimaju kršćanstvo i postaju dio europskih kršćanskih naroda, a to su i danas.  Svjedočanstva  o  počecima  hrvatske  povijesti  mogu  se  pronaći  u  srednjovjekovnim  grobovima  i potvrđena  su  arheološkim  istraživanjima.  Od  istraživanja  fra  Luje  Maruna,  utemeljitelja  hrvatske arheologije,  preko  istraživanja  arheologa  Stjepana  Gunjače,  do  recentnih  arheoloških  istraživanja ranosrednjovjekovnog  groblja  na  nalazište  Crkvina  u selu  Biskupija  kod  Knina.
Na  groblju  u  Biskupiji otkriveno  je  desetak  kneževskih  grobova  s  nalazima  oružja,  nakita  i  luksuzne  konjaničke  opreme karolinškog  tipa.  Svi  ovi  nalazi svjedoče  o  uskoj  povezanosti  hrvatskih  velikaša s  Karolinzima  koji se pokrštavanjem Hrvata dodatno inteziviraju. Hrvati su s franačkim “Ostlandom” bili povezani i prije nego je na teritoriji franačkog “Ostlanda” nastala Austrija, istakao je akademik Katičić.
U kritičkom osvrtu na vladavinu austrijske dinastije Habsburg od 1527. godine, posebno u Dalmaciji, i po pitanju  visokog  školstva  na  njemačkom  jeziku  i  Vojne  krajine,  kao  i  kompleksnim  odnosima  između Austrije i Ugarske, u kojima su Hrvati često dolazili u položaj između čekića i nakovnja, akademik Katičić je  ukazao  na  ambivalentan  odnos  između  Austrije  i  Hrvatske  u  prošlosti,  ali  i  na  povijesnu  povezanost Hrvata i Austrije kako u daljnoj tako i u bližoj prošlosti. Hrvatsko­austrijski odnosi su danas jako dobri i treba ih dalje razvijati i to je zadaća koja je pred nama, završne su riječi akademika Katičića.
Predavanju akademika Katičića na Diplomatskoj akademiji nazočili su brojni ugledni uzvanici iz političkog i  kulturnog  života  grada  Beča  koje  je  u  uvodnoj  riječi  pozdravio  prof.  Filip  Zloušić  predsjednik  HKD Napredak. Predavanje su organizirali HKD Napredak, Austrijsko­Hrvatsko društvo, Diplomatska akademija i Institut za Podunavlje i Srednju Europu. U glazbenom dijelu programa nastupili su tamburaši iz sastava AKroBiH.

je preuzet sa www.kroativ.at.