Skip to content

Archive for January, 2014

Prvi svitski boj i gradišćanski Hrvati

Ovaj clanak je preuzet iz “Hrvatskih Novina“. Ako netko ne razumije dovoljno dobro tekst na hrvatskom jeziku u gradišćanskoj verziji, neka nam se obrati emailom pa ćemo poslati prijevod.

Prvi svitski boj i gradišćanski Hrvati

Hrvatski Centar i HKD Napredak planiraju u sklopu jur poznatih »Razgovorov u Centru« obilježiti 100 ljet od Prvoga svitskoga boja, jed­no­ga od najvećih globalnih oružanih sukobov. Posebnu pozornost pritom ćedu dosta­ti gradišćanski Hrvati u zapadnoj Ugarskoj kao važni sudioniki ovoga boja ki je za­počeo na teritoriju „pradomovine“ ubojstvom zadnjega zajedničkoga prijestolona­sljednika, a nastavio se austrijskom objavom boja Srbiji. Hrvatski centar želji u­go­stiti povjesničare i stručnjake na ovu temu iz svih dijelov biv­še Monarhije. Prvi ovo­jetni »Razgovor u Centru« otvorio je povjesničar i do­pisni član Hazu dr. Nikola Benčić u razgovoru s Pet­rom Tyranom. Dr. Benčić nam je svojimi spominjanji i iskustvom svidočio kako su gradišćanski Hrvati sudjelovali u Prvom svitskom boju, tr kako je ta boj uticao na nje. Kako je Petar Tyran najavio, iako povijest pišu pobjednici, Hrvatske novine će u budućoj seriji člankov o Pr­vom svitskom boju dati prili­ku da svoju povijest ispri­ča­ju i „gubitniki“ ovoga boja.

03_Nikola-Benčić+Petar Tyran_web

BEČ — Dr. Nikola Benčić, kao sugovornik zanimljive povijesti, prilikom »Razgovora u Centru« prisjetio se je svojega školovanja u Budimpešti, kade je učio ćirilicu i slušao srpske profesore, bivše političke za­tvorenike ke su po ruskom sukobu s Titom optužili da su „titoisti“. No, nije se dr. Ben­čić samo kao školar sreo s političkimi su­kobi. Kao sin gradiš­ćanskih Hrvatov, se­­ljakov iz male hrvat­ske Narde u zapadnoj Ugarskoj prisje­tio se je kako su gra­dišćanske Hrvate po tom sukobu (od 1951.-1956.) deportirali kao „nepodobne“ u istočnu Ugar­sku. Tako se mla­di Nikola Be­n­čić, zbog nemogućnos­ti proboja prema Budimpešti, s još nekolicinom kolegov i školarov zaputio prema Austriji, ka­de je počeo graditi svoj akademski i privatni život.

02_Nikola-Benčić+Stipo-Djukic_web

1914. ljeta u kom je zapo­čeo svitski boj, gradišćanskim Hrvatom se je kroz školovanje na­stojao usaditi jaki ugarski pat­ri­otizam, pa su I. Svitski boj do­čekali kao priliku da se oslobodu austrijskoga jarma. Na­žalost, nisu jedini bili u zabludi da će boj durati kratko, milijuni životov su izgubljeni di­ljem europske bojišnice zbog te ideje. Euforija i patriotizam, po istraživanji dr. Nikole Ben­čića, spl­asnuli su po prvi stradali, ubijeni Gradišćanci. Ta­ko su u Koljnofu nestajale po cijele obitelji, pa tako na spomen ploča moremo najti velik broj istih prezimen, ča znači da su gradišćanski Hrvati ginuli u ve­likom broju. Ipak, točan broj stradalih gradišćanskih Hrva­tov nikad nije utvrdjen, iako Ugarska jur duže vrime najav­ljuje obznaniti točan broj stra­dalih na svojem teritoriju, no dr. Benčić smatra da ćemo to čekati još par ljet.

01_Nikola-Benčić_web
Jur sada se je pojavilo veliko zanimanje za ovu tematiku, pa će Hrvatski centar ugostiti vrijeda čim već narodov sudio­nikov Prvoga svitskoga boja, od Ugrov, Srbov, Vojvodjanov, Slovakov i Hrvatov, ki bi nam mogli dati svaki svoju sliku o­v­oga presudnoga dijela povijesti i tako morebit dati okvir za raz­umivanje uzrokov i posljedic boja ki je započeo i obilježio prošlo stoljeće. (Jelena Duvnjak)

Natječaj fonda za stipendiranje Ivan Franjo Jukić

Fonda „Fra Ivan Franjo Jukić” raspisao Natječaj za stipendije 2013./2014. g.

Uprava Fonda za stipendiranje „fra Ivan Franjo Jukić“, čiji su nositelji HKD Napredak Austrija – Glavna podružnica Beč i Podružnica Tirol, odlukom sa sjednice od 08.01.2014. g. raspisuje natječaj za po dvije stipenije u iznosu od po € 500 studentima iz podružnica Busovača, Jajce, Kreševo, Kupres, Ljubuški i Tuzla u Bosni i Hercegovini za akademsku godinu 2013./2014.

Zainteresirani kandidati trebaju u ured dotične podružnice dostaviti:

• ručno napisanu zamolbu i kratki životopis
popunjen obrazac (dobiva se u Podružnici ili OVDJE)
• izvod iz matične knjige rođenih
• potvrdu o položenim ispitima u protekloj akademskoj godini
• potvrdu da su redoviti studenti
• potvrdu o imovinskom stanju obitelji
• malu fotografiju
• potvrde o možebitnim uspjesima na stručnim natjecanjima

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti i postdiplomci. Primatelji drugih stipendija ne mogu sudjelovati. Prijave na natječaj treba dostaviti u svoju podružnicu najkasnije do 05.03.2014. Sve ostale informacije mogu se dobiti u dotičnim podružnicama ili u Fondu „Jukić“ na adresi office@napredak.at.

Dodjela stipendija 2013

Dodjela stipendija 2013

Razgovor u Centru: Prvi svjetski rat i (gradišćanski) Hrvati

Hrvatski centar i HKD NAPREDAK Austrija pozivaju na »Razgovor u Centru«
na temu »Prvi svjetski rat i (gradišćanski) Hrvati«
s posebnim osvrtom na to kako je ratno razdoblje od 1914. do 1918. djelovalo na gradišćanske Hrvate

gost: dr. Nikola Benčić, povjesničar i dopisni član HAZU
razgovor vodi: Petar Tyran

Hrvatski centar u suradnji s HKD-om Napredak Beč posvetit će cijelu seriju predavanja i diskusija na temu „Prvi svjetski rat i Hrvati“ i u tu će svrhu pozvati stručnjake, prije svega i povjesničare iz Austrije kao i susjednih zemalja, tako npr. i iz Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.

_____________________________________________

Das Kroatische Zentrum und der KKV NAPREDAK Austria laden zum »Gespräch im Centar«
zum Thema »Der 1. Weltkrieg und die Kroaten«

Gast: Dr. Nikola Bencsics
Der Historiker wird das Jahr 1914 und die Folgen aus der Sicht und im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Burgenländischen Kroaten beleuchten. Es ist dies der Auftakt zur Veranstaltungsreihe zu diesem Thema, die in Gesprächen und Diskussionen mit Wissenschaftlern, vor allem Historikern aus Österreich, Ungarn und der Slowakei, Kroatien, Bosnien und Herzegowina sowie Serbien ihre Fortsetzung finden wird.

esprächsleitung: Petar Tyran

srijeda / Mittwoch, 15. 01. 2014, 20.00h
Hrvatski centar – Kroatisches Zentrum Beč/Wien 4., Schwindgasse 14

podupiranje/förderung: BKA, MA7, BMUKK

Naša nova adresa

Dragi članovi, prijatelji i podupiratelji!

Zahvaljujemo svima koji su nam se javili čestitkama i dobrim željama za Božić i Novu godinu!
Srdačno uzvraćamo i pozivamo na daljnju suradnju, prijedloge, ideje i potporu.

Za početak godine imamo jednu važnu novost:

HKD NAPREDAK Austrija u Beču
od 1. siječnja/januara 2014. godine ima novu adresu:
Meiselstraße 1
1150 Wien

Gradskim prijevozom sada nam je još lakše doći – vozite podzemnom željeznicom U3 do stajališta Johnstraße i izađete u pravcu Wasserwelt pa nastavite pješice nekih 60 metara i na cilju ste!
Ili vozite tramvajem broj 49 do stajališta Huglgasse pa ste još bliže cilju. Dobro nam došli!!!

Odmah nastavljamo radno pa Vas pozivamo u sljedeću srijedu 15. siječnja/januara u 20h na prvi ovogodišnji Razgovor u Centru. Gost će biti dr. Nikola Benčić, dopisni član HAZU.

Vaš tim NAPREDAK!