Skip to content

Recent Articles

Nosila sam stigmu izbjegličkog djeteta

„Imamo 60 milijuni izbiglic širom svita, nikada ih u povijesti nije bilo već“, rekla je dr. Melita H. Šunjić. glasn­o­govornica Visokoga kome­sa­rijata Ujedinjenih narodov za izbiglice (UNHCR) u srije­du, 11. maja u Hrvatskom centru u Beču u sklopu »Ra­­z­govora u Centru«, ki je pe­ljao glavni urednik HRVATSKIH NOVIN P. Tyran. Ova priznata novinarka rodom iz Rijeke, publicistkinja i apsolventica Instituta za publi­cistiku Bečkoga sveučilišća ka od 1993. ljeta djela u Be­ču, dala je u sklopu ra­z­go­vo­ra svoj osvrt na trenuta­čnu izbigličku krizu i predstavi­la neke UNHCR-ove aktivnosti i projekte.

BEČ — „U rješavanju nasta­le izbigličke krize nima jedno­stavnih rješenj, jer to nije čisti izbiglički nego mišovit po­kret, obzirom da se njim nije dobro rukovodilo i dopustilo se je da se razvije cijela kriminalistička industrija“, istaknula je dr. Šunjić dodavši kako je krijumčarenje izbiglic postao naj­unosniji posao, „biznis bez rizika“, ča potvrdjuju i podatki s terena.

S druge strane kako je rekla triba poštovati Ženevsku konvenciju i omogućiti „pravilnu azilantsku proceduru“ svakom podnositelju zahtjeva za azil, tr po provjeri one ki su ekono­m­ske izbiglice i ne ispunjavaju propisane uvjete brzo vratiti odakle su došli.

Pri ovom »Razgovoru u Ce­n­tru«, u kom Petar Tyran u posebnoj programskoj ljestvici Hrvatskoga centra svaki misec predstavlja jednu istaknutu lič­­nost, poznatu osobu iz javnoga života Austrije ali i iz susjednih zemalj, po mogućnosti i s direktnom vezom hrvatskomu (manjinskomu) pitanju gost pri ovoj priredbi dr. Meli­ta Šunjić napomenula je kako „je važno pružati pomoć ljudem na licu mjesta, u zemlja porijekla izbiglica, kako bi o­s­tali doma i ne bi kretali u Europu, ku im krijumčari/šleperi i zainteresirani za profit opisu­ju kao mjesto bogatstva, dobro­došlice, raskošnih stanov i života. Kritizirala je države članice EU-a ke ne želju solidarno podiliti izbiglički teret, ka­ko su ljudi iz nekih od njih i sa­mi bili izbiglice. „Kao dvoljetna sam 1957. ljeta s majkom, ka je bila polu Austrijanka, do­šla u Austriju kao izbiglica. Ta­ta, ki je kao bivši partizan imao problemov s ta­dašnjom vlasti u Jugoslaviji, naknadno je ilegalno prešao granicu i priklju­čio nam se je i do mojega 10. ljeta živili smo u izbigličkom prihvatilišću u Gornjoj Austri­ji“, povidala je dr. M. Šunjić.

Potom kad su od UNHCR-a ki je gradio izbigličke stane do­stali stan u Beču, konačno su, kako je istakla dostali i kućnu adresu. „Na to sam bila strašno ponosna i stopr tada mi je bi­lo jasno da sam i ja nosila stig­mu izbigličkoga diteta, optere­ćenoga da nima adrese i da ni­kamo ne pripada“, dodala je glasnogovornica UNHCR-a, me­djunarodne organizacije ka je obilježila ne samo ditinstvo ne­go i jur već od 20 ljet obi­lježa­va nje život i djelovanje. Ono ča ju posebno brine je ne­ćutlji­vost nekih europskih zemalj za izbigličke probleme i patnje pa, kako je istakla, ras­prava o izbiglica „skrećeno u desno“. Go­š­ća razgovora odg­o­varala je i na brojna pitanja iz publike i sudjelovala u živoj di­skusiji.

Na kraju razgovora pr­ed­sta­vljena je i knjiga dr. Melite H. Šunjić »Remix im Kochtopf«, o improvizacijami u kuhanju, n­amijenjena studentom, samcem, „teškim djelačem“ i ka­otom u domaćinstvu, ku je po­svetila svojemu sinu.

Dr. Šunjić na razgovoru za­hvalio je Filip Zloušić predsje­d­nik bečke po­družnice Hkd-a Napredak, ki u suradnji s Hr­vat­skim centrom priredjuje ov »RuC«.

(Snježana Herek)

članak preuzet iz “Hrvatske novine“, 19.5.2016.

Public Viewing im Kursalon

Dragi članovi i prijatelji HKD Napredak!
Svi koji ste u Beču stalno ili privremeno!

Kursalon Hübner, Napretkov dugogodišnji član i sponzor, srdačno Vas poziva na
Public Viewing u Kursalonu Hübner
od 10. lipnja do 10. srpnja.

Svečano otvaranje Europskog prvenstva u nogometu događa se
sutra 10. lipnja u 20 sati.

Hrvatska reprezentacija igra prvu utakmicu u nedjelju 12. lipnja u 15 sati.

Proslijedite ovaj poziv svojim prijateljima!
Dođite i navijajte za svoje favorite!

Srdačno,

tim HKD NAPREDAK Austrija

*
**
***
****
*****
******
*****
****
***
**
*

Public Viewing im Kursalon Hübner

10. Juni – 10. Juli 2016

Fußball ist Leidenschaft, Fußball verbindet, Fußball ist UNIQUE.

Das Public Viewing im Kursalon steht ganz im Zeichen des Begriffs UNIQUE. Eine Europameisterschaft neu interpretiert, als multisoziales Mosaik und „Get-Together“ verschiedener Communities, vereint in einer einzigartigen Location der italienischen Renaissance- dem Kursalon.

Anlässlich der EURO 2016 versammelt der Geschäftsführer des Kursalon Hübner, der kroatische Unternehmer Josip Susnjara, Menschen verschiedenster Communities um sich. Neben der exklusiven Live-Übertragung aller Spiele, tauschen sich bei der After-Game Veranstaltung „LA FÊTE“ Fußball-Begeisterte aus Wirtschaft, Politik, Kultur und vielen anderen Bereichen bei einem entspannten After-Game Cocktail mit musikalischer Untermalung aus. Deshalb laden wir auch Sie herzlich dazu ein, das sportliche Highlight 2016 gemeinsam mit uns zu zelebrieren.

Am Freitag, 10.06.2016 um 20:00 findet das große EM Opening Event statt. Wir freuen uns, Sie und zahlreiche kroatische Gäste bei uns im Kursalon Hübner begrüßen zu dürfen! Das erste Spiel der kroatischen Nationalmannschaft gegen die Türkei findet am Sonntag, 12.06.2016 um 15:00 statt.

Einladung zur Eröffnung der Ausstellung mit Werken der Malerin ANKICA ŠIMATOVIĆ BJELICA

EINLADUNG
zur Eröffnung der Ausstellung mit Werken der Malerin ANKICA ŠIMATOVIĆ BJELICA
am Mittwoch, 18.05.2016, um 20,00 Uhr
im Kroatischen Zentrum, Wien 4., Schwindgasse 14

Die Ausstellung wurde mit freundlicher Unterstützung der Hrvatska matica iseljenika in Zagreb (Organisation für im Ausland lebende Kroaten), des Kroatischen Zentrums Wien und des Kulturvereines „Napredak“ organisiert.

Festliche Eröffnung: Mag. Marin Knezović, Direktor d. Hrvatska matica iseljenika, Zagreb
Grußwort: Dr Zdenka Weber, Gesandte (Kroatische Botschaft in Wien)
Musikalische Umrahmung: Tamburica-Gruppe „AKroBiH“

Die Ausstellung ist bis zum 07.06.2016 geöffnet.

Besuche sind während der Öffnungszeiten des Kroatischen Zentrums möglich (Info: 01/504 63 54).

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Kulturverein WORT-FARBE-KLANG

— — — — — — — — — — — — — — — — —

POZIVNICA
na otvaranje izložbe slikarice ANKICE ŠIMATOVIĆ BJELICE
u srijedu , 18.05.2016 u 20 sati
u Hrvatskom centru, Beč 4., Schwindgasse 14

Izložba je organizirana u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika u Zagrebu, Hrvatskim centrom u Beču i HKD-om Napredak.

Svečano otvaranje: mr.sc. Marin Knezović , ravnatelj Hrvatske matice iseljenika
Pozdravna riječ: dr Zdenka Weber, Opunomoćeni ministar Hrvatskog veleposlanstva u Beču Glazbeni
okvir: TG «AKroBiH»

Izložba je otvorena do 07.06.2016. godine.
Posjete su moguće u radnom vremenu Hrvatskog centra (T: 01/504 63 54).
Veselimo se Vašem dolasku ! Udruženje za kulturu RIJEČ-BOJA-TON

VOĐENjE NA HRVATSKOM JEZIKU u “Haus der Musik”

Haus der Musik Wien u suradnji s HKD NAPREDAK Austrija organizira prvo vođenje grupe u ovome muzeju na hrvatskome jeziku.
Pozivamo sve ljubitelje glazbe da posjete Haus der Musik Wien,
u subotu, 23. travnja 2016. godine.
Vođenje počinje u 11:00h i trajat će jedan sat.
Dodatni termin za sve koji žele poslijepodne je u 13:00 sati.
Cijena ulaznice po osobi je 7,00 eura.

Grupu će voditi muzikologinja, dugogodišnja članica HKD Napredak i namještenica Haus der Musik Mag.a Gabriela Petrović.

Lokacija:

Haus der Musik Wien, Seilerstätte 30; 1010 Wien


Prijevoz:
Podzemna željeznica U1, U2, U4 – Stajalište Karlsplatz;
U3 – Stajalište Stephansplatz

Tramvaji 1, 2, 62, 71, D – Stajalište Staatsoper, Karlsplatz ili Opernring

Autobusi – 2A, 59A

Obvezna prijava na e-mail ili telefon!

Telefon: 0650 / 24 88 930

e-mail: gabriela_petrovic@hotmail.com

Frey u Beču o vezama Staroaustrijanaca i sudetskih Nijemaca s moravskim Hrvatima

članak preuuzet iz “Hrvatske novine“, 15.IV.2016. str. 3.

Bivši potpredsjednik austrijske Narodne banke i dužnosnik u čelništvu udruge „Savez folksdojčerskih domorodaca“ dr. Manfred Frey održao je u srijedu navečer u sklopu „Razgovora u Centru“, koji organiziraju Hrvatski centar gradišćanskih Hrvata u Beču i bečka podružnica HKD „Napredak“, zanimljivo predavanje na temu „ Ča povezuje Staroaustrijance i sudetske Nimce s moravskim Hrvatima“.

Kao pripadnik njemačke nacionalne manjine dr. Frey je 1945. godine, nakon drugog svjetskog rata, zajedno s ostalim Nijemcima prisilno morao napustiti svoju domovinu u južnoj Moravskoj (Češka) i svoje selo Jaroslavice (Joslowitz) na današnjoj austrijsko-češkoj granici.

Napredak_Frey

Razgovor je vodio kurator Hrvatskog centra i glavni urednik Hrvatskih novina Petar Tyran.

Govoreći o poveznicama Staroaustrijanaca i sudetskih Nijemaca, odnosno etničkim Nijemcima koji su živjeli u zemljama češke krune koje su kasnije postale sastavni dio države Čehoslovačke, s moravskim Hrvatima, dr Frey je istakao kako je cilj predavanja „ ne zaboraviti povijest i strahote moravskih Hrvata, koje su komunisti iselili i raselili nakon Dugog svjetskog rata“, a koji su danas u Češkoj priznata autohtona nacionalna manjina pod zaštitom Europske povelje regionalnih i manjinskih jezika.

Prema statistikama, danas u Češkoj živi oko 1.800 Hrvata.

Trećina njih se je na posljednjem popisu stanovništva izjasnila da su pripadnici nacionalne manjine moravski Hrvati. Komunisti su 1948. godine raselili Hrvate u sjevernu Češku, a mnogi su i emigrirali.

Na predavanju je bio i Joza Lavička, najstariji kulturni aktivist, sabirač i čuvar narodnog blaga moravskih Hrvata, koji živi u Beču, koji je izdao dvojezičnu hrvatsko-njemačku enciklopediju o svom selu Felištofu u Moravskoj, a koji je dao veliki doprinos za opstanak moravskih Hrvata.

Fenix/Snježana Herek

18. „Ljetna akademija“ u Beču

HKD Napredak – Glavna podružnica Beč u suradnji s Napretkom u domovini organizira 18. Ljetnu akademiju u Beču od od 7. do 27. kolovoza/augusta 2016. Akademiju mogu pohađati maturantim, studenti i postdiplomci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i okolnih zemalja.

Akademija u tri tjedna nudi raznovrstan, kvalitetan i intenzivan program: učenje njemačkog jezika (4 školska sata dnevno, prijepodne od ponedjeljka do subote), organizirane posjete, razgledanja i upoznavanje najvažnijih znamenitosti Beča i Austrije – kultura, povijest, znanost, gospodarstvo, obrazovanje, mediji, itd.

Napredak_Ljetna-Skola_1

Ljetna akademija posebno je praktična za one koji studij žele nastaviti u Beču jer će dobro naučiti njemački i usput obaviti i druge stvari oko upisa i traženja smještaja. Akademiju je dosad pohađalo 480 studenata, a već godinama ju podržavaju Savezno ministarstvo za obrazovanje i žene, Ministarstvo europskih i vanjskih poslova R. Austrije, Grad Beč (Magistrat za kulturu i Direkcija za međunar. odnose), Sindikat javnih službi – Kršćanska frakcija, Vlada Donje Austrije, Gospodarska komora Austrije i Beča, tvrtke: HERZ Armaturen, Novomatic AG, Erste Group Bank, STRABAG, Kapsch AG, Henkel Austria, Lašva Komerc, HT Eronet Mostar, te Napretkov Fond „Andrić – Prelog“.

Hura zasluzili smo svjedodzbe

HKD Napredak Austrija, tj. njegov Fond za stipendiranje „Fra Ivan Frano Jukić“ pruža polaznicima puni pansion u kvalitetnom studentskom hotelu u središtu Beča, kvalitetnu i pouzdanu organizaciju Akademije, zdravstveno osiguranje za vrijeme boravka u Beču, kartu za gradski prijevoz, ulaznice i vođenje za organizirane popodnevne i večernje programe.

Cijena Akademije iznosi 1.600 eura po polazniku. Članovi HKD Napredak plaćaju iznos od 800 eura (koji su članovi više od godinu dana), a ostali 1.000 eura. Razliku subvencionira HKD Napredak – Fond „Jukić“.

Pozivamo maturante, studente, postdiplomce i ostale zainteresirane da se prijave u jednu od dolje navedenih Napretkovih podružnica u kojima će biti održano testiranje znanja njemačkog jezika. Osim znanja njemačkog jezika uvažavat će se i zahtjevi sponzora kao i članstvo, odnosno aktivnost u Napretku.

Testiranje uz detaljnije informacije o Akademiji bit će održano kako
– SARAJEVO u četvrtak 5.5.2016. u 15h u Napretkovim
prostorijama (Titova 56). Prijave na tel. 033 213 768
ili mail: info@hkdnapredak.com.

– TUZLA u četvrtak 5.5.2016. u 15h u Napretkovim
prostorijama, (Kazan Mahala 2/II). Prijave na 035 257 038 ili
mail: hkd.napredak.tz@bih.net.ba.

– MOSTAR u četvrtak 5.5.2016. u 18h na Filozofskom fakultetu
SU u Mostaru. Prijave na email senka.marincic@tel.net.ba ili
mail: miroslav.landeka@gmail.com.

– ZAGREB u četvrtak 5.5.2016. u 19h u Napretkovom kulturnom
centru: HKD Napredak – Glavna podružnica Zagreb
(Bogovićeva 1/I). Prijave na: tel. 01 4813 156 ili
mail: napretkovkulturnicentar@hi.t-com.hr.

– SPLIT u četvrtak 5.5.2016. u 17h u Napretkovim prostorijama
(Mihovilova širina 1) Prijave na tel. 098 583111 ili
mail: branka.samadan@gmail.com.

Prijava, na jednu od navedenih adresa, ovisno gdje želite ići na testiranje, sadrži: ime i prezime kandidata, godinu i smjer studija, osobnu procjenu znanja njemačkog jezika (početnik, srednji, napredan), članstvo u Napretku (DA ili NE), namjeru studirati u Beču (DA ili NE).

Krajnji rok za prijavu je jedan dan prije testiranja. Za ostala pitanja i informacije kontaktirajte Glavnu podružnicu Beč na office@napredak.at.

Uprava Fonda „JUKIĆ“

Više o 18. Ljetnoj akademiji OVDJE!

Sretan Uskrs 2016 – Frohe Ostern 2016!

Dragi članovi i prijatelji!
Poštovani suradnici i podupiratelji!

Neka su Vam
SRETNI i BLAGOSLOVLjENI
blagi dani USKRSA!

— — — —

Sehr geehrte Mitglieder und Freunde!
Geehrte Mitarbeiter und Förderer!

Wir wünschen Ihnen
eine gesegnete und fröhliche
Osterfest!

Slika/Bild: hkdnapredak.com

Slika/Bild: hkdnapredak.com

Razgovor u Centru: Jurica Čenar

BEČ — Urednik u Hrvatskoj redakciji ORF-a Gradišće Jurica Čenar gostovao je na tribini »Razgovor u Centru« ku zajed­no organiziraju Hrvatski centar u Beču i bečka podružnica HKD NAPREDAK. Povod je bila monografija »Jurica Čenar, hr­vatski pjesnik iz Gradišća«, ku je nedavno o njemu publicirao u Hrvatskoj znanstvenik Ðu­ro Vidmarović. Publiki je kroz z­a­nimljivi razgovor predstavljen Čenarov politički, publicis­ti­čki i kulturni angažman, s posebnim osvrtom na njegovo za­laganje za prava gradišćanskih Hrvatov. Ov svestrani gradiš­ćanski Hrvat, kako je istaknuo Tyran, izdao je do sada tri zbi­r­ke pjesam i jedan roman.

Jurica-Cenar_IMG_1958_web

Urednik u Hrvatskoj redakciji austrijskog radija i televizije ORF Gradišće Jurica Čenar gostovao je na tribini „Razgovor u Centru“ koju su zajedno organizirali Hrvatski centar u Beču i bečka podružnica HKD Napredak. Povod je bila monografija „Jurica Čenar, Hrvatski pjesnik iz Gradišća“, koju je nedavno o njemu publicirao u Hrvatskoj znanstvenik Đuro Vidmarović.

Razgovor je vodio glavni urednik Hrvatskih novina Petar Tyran.

Publici je kroz zanimljivi razgovor predstavljen Čenarov politički, publicistički i kulturni angažman, s posebnim osvrtom na njegovo zalaganje za prava gradišćanskih Hrvata. Ovaj svestrani gradišćanski Hrvat, kako je istaknuo Tyran, izdao je do sada tri zbirke pjesama i jedan roman.

Jurica-Cenar_IMG_1971_web

Bio je i predsjednik Hrvatskog akademskog kluba od 1976. do 1978. godine i član glazbenog sastava folklornog ansambla Kolo-Slavuj.

Napomenuo je da je Čenar svojim književnim ostvarenjima dostigao mjesto najistaknutijih gradišćansko hrvatskih književnika, Mate Meršića Miloradića, Ignaca Horvatha i Augustina Blazovića.

Članak preuzet iz Hrvatskih novina.

DJELATNOSTI POČETKOM 2016. GODINEHodočašće u Vječni GradGodinu 2016. Napredak u Beču započeo je šaroliko, zanimljivo i intenzivno.
Prvo nam je na programu bilo hodočašće u Rim (15., 16. i 17. siječnja) o povodu „Godine milosrđa“. Napretkovi prijatelji iz Italije Movimento Christiano Lavoratori – MCL (Pokret kršćanskih radnika) pozvao nas je o proslavi svoje 40. godišnjice na zajedničku audijenciju kod Rimskog biskupa – pape Franje. Takvu ponudu nismo mogli odbiti.

rim_napredak_1_web

Napretkovcima iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Crne Gore pridružilo se i nas 37 iz Austrije, skupa 90-ak ljudi u vječnom Gradu. Smještaj u Domus Croata, kući za hrvatske hodočasnike, i u hotelu Sv. Maura. 
U subotu velika gužva i još veće sigurnosne kontrole zbog moguće opasnosti od radikalnog terorizma koji neumoljivo i drsko ponižava cijeli svijet. Bili smo počašćeni sjediti u prvim redovima u dvorani Pavla VI. na audijenciji. Domaćini MCL često su u izlaganjima riječju i slikom isticali svoju suradnju sa HKD Napredak. Naravski, predsjednik Napretka mons. dr. Franjo Topić u svojoj je riječi izvrsno predstavio Društvo.
Na kraju audijencije mos. F. Topić posebno se zahvalio papi Franji i uime Napretka predao mu sliku blažane Katarine Kosača, posljednje bosanske kraljice, rad akademskog slikara Ante Mamuše, koji je također bio s nama.

rim_napredak_2_web

O svemu su izvijestili mnogi elektronski mediji (TV HEMA iz Sarajeva, HRT u emisiji „Pogled preko granice“) kao i tiskovni:

http://www.katolicki-tjednik.com

http://www.vecernji.hr/
a više se može pogledati i na www.hkdnapredak.com. Za nas je posebno dirljiv bio doživljaj što nas je rimski biskup na prepunom trgu sv. Petra posebno pozdravio na kraju Angelusa u nedjelju 17. 
Naš se boravak i razgledanje nastavili smo po najvažnijim točkama Vječnoga Grada, a posebno posjetom mjestima važnim za hrvatski narod: grob Katarine Kosača, Julija Klovića, Papinski zavod sv. Jeronima, itd. 
Nezaboravna će nam svima ostati i zajednička večera u Domus Croata „Bl. Ivan Merz“ na kojoj su sudjelovali i predstavnici MCL i EZA.


Stipendije za 2015/2016. godinu

U petak 5.2.2016. imali smo poslasticu od svečanosti – dodjelu stipendija Fonda „fra Ivan Franjo Jukić“ za tekuću školsku godinu. Svečano potpisivanje ugovora i uručenje trinaest stipendija od po 500 eura obavljeno je u prostorijama Kamernog teatra, smještenog u Napretkovoj palači usred Sarajeva. 
U ovom lijepom činu sudjelovali su stipendisti sa roditeljima i predsjednicima svojih podružnica. Stipendije je uime Fonda uručio njegov dugogodišnji predsjednik g. Filip Zloušić. On je istaknuo da je ovo prvotna zadaća HKD Napredak i kako vjeruje da stipendije i ove godine dolaze u prave ruke, u ruke onih koji će je svojim dobrim studijem, aktivnošću u Napretku i ljudskošću opravdati povjerenje HKD Napredak.

dodjela-stipendija_2_web

Glavna podružnica Beč na ovaj način djelatno pokazuje širinu Napretkova djelovanja uopće i zajedništvo cijelog Napretka u ispunjavanju ciljeva koje su nam još davne 1902. postavili njegovi začetnici. S ovogodišnjim brojem dosad su ukupno dodijeljene 233 stipendije iz Fond „Jukić“ Glavne podružnice Beč.

Nazočne je pozdravio i predsjednik Središnje uprave Napretka mons. Prof. dr. Franjo Topić. On je pozvao studente da se trude i marljivo rade jer su to preduvjeti za uspjeh, kao i da po završetku studija ostanu u domovini BiH i na taj način doprinesu njezinom razvoju.

dodjela-stipendija_1_web

Pozvao ih je također da se aktivnije uključe u rad svojih podružnica HKD Napredak.
Ovom skupu koji je odisao nadom u bolju budućnost obratio se i mr. Teofil Gavrić iz Kaknja. On je svojedobno bio stipendist Fonda „Jukić“, završio Poljoprivredni fakultet u Sarajevu i magistrirao. Sada je zaposlen kao asistent na istom fakultetu i zasnovao je obitelji. Iskoristio je priliku i zahvalio se na stipendiji koja mu je, kako je rekao,  mnogo olakšala studij. Ovom prilikom je mr. Gavrić vratio cjelokupan iznos stipendije. Hvalevrijedan primjer, kako zbog uspješnog studija i nastavka karijere u domovini. A povrat stipendije daje dodatnu nadu da će Fond „Jukić“ nastaviti i ubuduće prema svojim snagama dodjeljivati stipendije dobrim i potrebitim studentima u staroj domovini.
DOBITNICI STIPENDIJA ZA 2015/16. ŠKOLSKU GODINU

Napredak_Stipendije 2016


26. tečaj njemačkog jezikaU veljači je započeo naš 26. po redu tečaj njemačkog jezika u suradnji sa Arbeiterkammer i Berufsförderungsinstitut. Zahvaljujući uglavnom našoj kolegici Tini Vlašić, koja već godinama nosi organizacijske poslove tečaja, i ovaj puta imamo šest grupa polaznika podijeljenih na četiri radna dana. Ovim projektom ispunjavamo prvotnu i temeljnu zadaću Društva: znanjem pomoći svome narodu da ima bolji život.


Prvi Razgovor u Centru 2016.U veljači smo imali i prvi Razgovor u Centru ove godine. Prvi gost ove godine bio je ministar savjetnik dr. Heinz Tychi, koji je takoreći svoj životni vijek proveo radeći u Odjelu za manjinska pitanja u austrijskom saveznom Kancelarstvu.
Ovdje prenosimo članak iz „Hrvatskih novina“ o tome. (Mala prilika da provjerite koliko razumijete hrvatski jezik u izvedbi Hrvata iz Gradišća!)Dr. Tichy govorio u Beču o pogibelji da izbiglička kriza potisne pitanja narodnih manjin u drugi plan

U sklopu obilježavanja 30. obljetnice utemeljenja i djelovanja Bečke djelatne zajed­nice za narodnosna pitanja (Arge), gost tribine »Razgo­vor u Centru« i Petra Tyrana u Hrvatskom centru u Beču bio je predsjednik DZ-a dr. Heinz Tichy. On stoji na če­lu DZ-a od samoga nje počet­ka, a po struki je pravnik i priznati austrijski stručnjak za manjinska i ostala ljudska prava. Tribinu su organizirali Hrvatski centar (HC) u Beču i bečka podružnica HKD Napredak (svaku prvu srijedu u misecu).

Zbog Pepelnice ili Čiste srijede »RuC« su ovput premjestili na četvrtak, 11. februara. Nazočne je uvodno pozdravio član DZ-a Štefan Pauer. S gos­tom je o stanju i problematiki šest austrijskih autohtonih nacionalnih manjin, gra­dišćanskih Hrvatov, koru­ških Slovencev, Madjarov, Čehov, Slovakov i Romov kroz tri desetljeća razgovarao Petar Tyran, kurator HC-a i glavni urednik Hrvatskih novin.

BEČ — „U 30 ljet, od osnut­ka Bečke djelatne zajed­nice za narodnosna pitanja-Instituta za narodnosna pitanja (DZ), mnogo se je toga prominilo. Ono ča je prije tri desetljeća bilo nezamislivo, da i u gradu Beču budu priznate autohtone narodne manjine, ostvarilo se je“, rekao je gost razgovora dr. Heinz Tichy dodavši kako se u austrijskoj pravnoj teoriji nije željilo takovo ča prihvatiti. Na­pomenuo je kako je dan­as sta­nje čisto drugačije jer o­stva­renje manjinskih prav kon­tro­li­ra stručna skupina Vijeća Europe i sve one ki kršu od­re­d­be usvojene Okvirne Konvencije o zaštiti prava nacionalnih ma­njin, upozorava. Med njimi i Austriju, ustvrdio je austrijski stručnjak za manjine. „Posebno velika potreba nadoknade ča se tiče provedbe manjinskih prav autohtoncev, pak tako i gradišćanskih Hrvatov postoji u Beču, pa Vijeće Europe kon­trolira i pritišće Austriju da bu­de aktivnija, rekao je dr. Tichy.

Na upit da li bi aktualna izbiglička kriza mogla škodno u­ticati na provedbu manjinskih prav austrijskih nacionalnih manjina, predsjednik DZ-a je rekao kako je to trenutačno „vrlo teško procijeniti“.
„Čemeran scenarij bi bio da se zbog krize negativan uticaj prema strancem pojača, pa da neriješena pitanja autohtonih narodnih manjina već ne bu­du u središću pozornosti već budu potisnuti u drugi plan“, ustvrdio je upozorivši manjin­ske predstavnike da to ne smu dozvoliti. Dodao je kako i politika mora primjedbe Vijeća Europe „ozbiljno shvatiti“ i ot­kloniti to nač ih se upozorava.

Izmed ostaloga predsjednik DZ-a dr. Heinz Tichy spomenuo je i sve upadljiviju nazočnost politike i političarov kad je rič o zaštiti prav narodnih manjin ke obitavaju izvan matične domovine, ukazavši na pogibelj od zloupotrebe upravo i iz susjednih držav.

U sklopu razgovora promoviran je i novi Zbornik pod naslovom »Novi razvoji narodnosnih skupin u Beču. 30 ljet Be­čke Djelatne zajednice«, čiji su uredniki Tichy i Richard Basler.
Na kraju razgovora gostu je prigodni poklon (potkovano jaje iz svoje domovine Bosne)  uručio pred­sjednik bečkoga Napretka Filip Zloušić.


Min. savj. dr. Heinz Tichy u medjuvrimenu umirovljeni je visoki austrijski činovnik, a pu­no ljet, od 1975. do 1984. je bio peljač Odjela za manjin­ska pitanja u austrijskom saveznom Kancelarstvu. Potom je bio zaposlen i u austrijskom Ministarstvu znanosti, tr obra­zovanja. Član je najvišega šesteročlanoga Vijeća austrijske Evangeličke crikve. H. Ti­chy je rodjen 1948. ljeta u Be­ču i ima češke i slovačke korijene.

(Snježana Herek)


NAPRETKOVO HODOČAŠĆE U RIM

(9.1.2016) Povodom Izvanrednog Jubileja posvećenog godini Milosrđa koju je papa Franjo proglasio 8. 12. 2015. a koja će biti zatvorena 20. studenoga 2016.
HKD Napredak organizira hodočašće u Rim od 14. do 18. siječnja 2016. godine.

papa-franjo0920-590x363

Na poziv Napretkovih prijatelja iz Italije Movimento Cristiano lavoratori (MCL – Pokret kršćanskih radnika), Napretkovci će imati privilegiju sudjelovati na posebnoj audijenciji kod Pape Franje u subotu 16. siječnja 2016. u 11 sati.

MCL i HKD Napredak surađuju već godinama organizirajući razne konferencije u zemljama jugoistočne Evrope. Poršle godine su organizirali konferencije u Podgorici, Beogradu i Zagrebu. Ove godine će organizirati konferencije o socijalnom i religioznom dijalogu u Splitu i Tirani. MCL je pomogao u izgradnji Multimedijalnog doma za dijalog i pomirenje na Trebeviću. Uz 90 Napretkovaca iz BiH, Hrvatske, Austrije i Crne gore na audijenciji će biti simbolički prisutan i katolički patrijarh Jeruzalema mons. Fouad Twal.

Napredak će Svetom Ocu uz ostalo predati sliku posljednje bosanske kraljice Katarine, koja je pobjegla ispred Turaka i predala je na čuvanje Bosnu papi. Kraljica Katarina je pokopana u Rimu u crkvi Ara coeli i Napretkovci će obići grob službenice Božje kraljice Katarine. Sliku je uradio poznati bh slikar Anto Mamuša iz Novog Travnika.

U sklopu ovog hodačašća idu u Rim i svećenici vrhbosanske nadbiskupije i Franjevačke provincije: mons. Franjo Topić, mons. Marko Cvitkušić, mons. Mato Janjić, don Ivan Ravlić, fra Ćiro Lovrić i fra Pavo Vujica koji slave 40 godina misništva.

Svi hodočasnici će nakon Papine audijencije proći kroz Sveta vrata i onda imati zajedno misu u bazilici sv. Petra koju će predvoditi nadbiskup Napulja kard. Crescenzio Sepe. Hodočasnici će obići i sva najvažnija mjesta u Vječnom gradu.

Sudjelovat će na papinom Angelusu u nedjelju i navečer će imati misu na hrvatskom u hrvatskoj crkvi sv. Jeronima. Većina će odsjesti u hrvatskom gostinjcu Domus Croata.

Napretkova press služba

QR Code Business Card